Alapítók

Mesterházy Attila
Mesterházy Attila

Pécsen születtem, Veszprémben nevelkedtem, s bár jó ideje Budapesten élek, de a vidéki lét örökre kitörölhetetlen része az életemnek. A közgáz nemzetközi kapcsolatok szakirányán kitüntetéssel diplomáztam, a doktori iskolát pedig summa cum laude minősítéssel végeztem el. Tanultam ösztöndíjasként Spanyolországban, Hollandiában, így felső fokon beszélek spanyolul és angolul.

A politikai karrier nem volt természetes a számomra, eredetileg diplomataként szerettem volna képviselni hazámat a világban. Tudatos értékválasztás alapján kezdtem politizálni, s bár a ranglétra minden grádicsát végigjártam, már 28 évesen a Medgyessy-kormány államtitkára lehettem, majd a kormánypárt frakcióvezetője, miniszterelnök-jelöltje voltam.

A kormányváltást követően az MSZP elnökeként sikerült váltópárti státuszig erősíteni a pártot. Több társadalmi pozíciót tölthettem be az idők során, sportszeretetemet a SOSZ elnökeként, a külpolitika terén gyűjtött szakmai tudásomat, tapasztalatomat pedig a NATO Parlament elnökeként hasznosítottam. Szociáldemokrata politikusként megtiszteltetés és elismerés volt, hogy a Szocialista Internacionálé alelnöke lehettem. Az elmúlt két ciklusban egyszerű képviselőként, a magyar Parlament legaktívabb politikusa voltam.

Mégis, a két gyermekemre vagyok a legbüszkébb és miattuk is akarok szociáldemokrata politikusként tenni azért, hogy olyan nemzetet építsünk, ahol a szabadság, a demokrácia, az igazságos társadalom megkérdőjelezhetetlen alapértékek.

Az önéletrajz letöltése:
magyar
english

dr. Szakács László
dr. Szakács László

Nagykanizsán születtem, és nőttem fel, de azt követően Baranya lett a választott hazám. Pécsett végeztem a jogi karon 2000-ben és szinte rögvest Komlón álltam munkába egy ügyvédi irodában. Mellette azonnal bekapcsolódtam a közéletbe, az országgyűlési képviselő munkatársaként.

A közélet több területén szerezhettem tapasztalatot, tudást, kapcsolatrendszert, amely így már több, mint 20 évre tekint vissza. Két cikluson át Komló alpolgármestereként, megyei közgyűlésben a Költségvetési bizottság elnökeként, 3 ciklusban országgyűlési képviselőként általában a költségvetés, a gazdálkodás és a gazdaság körében láttam el a feladataimat és szereztem tapasztalatot.

A versenyszférában is szereztem tapasztalatokat, leginkább a reálgazdaságban dolgoztam, de a közélet mindig visszahúzott. Így a Táncsics Alapítvány igazgatójaként, és Mesterházy Attila mellett elnöki kabinetfőnökként 2012-2014 között országosan, helyben pedig a megyei szervezet elnökségi tagjaként és helyi elnökként vettem ki a részem a baloldali közösség építésében. 2018-ban az MSZP elnökhelyettesévé választottak, mely tisztséget 2020-ig láttam el. Szocdemkén magától értetődő számomra, hogy az igazságtalanságokkal szemben állok ki, mint például a devizahitelesek és a Quaestor ügy károsultjainak az ügyében.

A feleségem már 23 éve jelenti számomra az állandóságot és támaszt. Édesapaként hiszek abban, hogy gyermekeink számára egy igazságosabb, szolidárisabb, egymásra jobban odafigyelő és szabad országot kell hagynunk.

Az önéletrajz letöltése:
magyar
english